Rekrutteringsprocessen, for virksomheder

Rekrutteringsprocessen skridt for skridt:

 1. Best-Selection udarbejder en virksomhedsanalyse. Her afdækkes virksomhedens kultur, og vi får afklaret hvilke menneskelige og faglige relationer den nye medarbejder vil få. Analysen danner grundlag for vores interviewramme og udvælgelse af relevante kandidater.
 2. På basis af virksomhedsanalysen og arbejdsgiverens konkrete krav og forventninger til den nye medarbejder, udarbejder vi et stillingsopslag og starter søgningen, der også kan være ren Search/Headhunting, hvis kunden ønsker dette.
 3. Dette vil typisk give et respons på 15-30 ansøgere.
 4. Vi vurderer ansøgningerne og afholder evt. telefoninterview og udvælger relevante kandidater til stillingen.
 5. Disse - typisk 5-10 ansøgere, indkaldes til interview (ca. 2 timer).
 6. Herefter udvælges endeligt 2-4 kandidater, som vi går videre med.
 7. Der tages referencer for at verificere tidligere beskæftigelsesforløb, kompetencer og personlighed.
 8. Ønskes testning, foretager vi en sådan på dette tidspunkt.
 9. Herefter indstiller vi kandidaterne til interview ude i virksomheden. Vores indstilling består af en mundtlig fremstilling, en skriftlig rapport og andet relevant.
 10. Vi koordinerer samtalerne mellem virksomhed og kandidat.
 11. Ønskes vores deltagelse ved samtalerne i virksomheden, deltager vi også her.
 12. Virksomheden ansætter den nye medarbejder.
 13. Vi giver begrundet afslag til de kandidater, der ikke ansættes.